lørdag den 9. oktober 2010

Nem have: Levende hegn skal ikke klippes (så tit)


Hække skal klippes to gange om året, og plankeværk skal males og beskyttes mod alger. Derfor kan det være en god idé at plante levende hegn i skellet.

Buske, som får lov at brede sig, kræver ikke den samme omhyggelige pasning som en klippet hæk. Buskene skal fornys – de ældste grene skal fjernes efter blomstring sammen med døde og knækkede grene eller grene, som vokser i den forkerte retning.

Vedligeholdelsen er dog knap så akut som ved en rigtig hæk. Samtidig får man en varieret blomstring, der giver gode livsvilkår for fugle og andre dyr, som nyder at gemme sig og fouragere i det dybe krat.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar